Đinh Công Đạt

Châu chấu

42x 72 cm | 16.5x 28.3inch

Lê Minh Trí

Chó I

37 x 20 x 20 cm | 14.6 x 7.9 x 7.9 inchesx cm | 14.6x 0inch

Nguyễn Thế Dung

Chó I

60x 80cm | 23.6x 31.5inch

Nguyễn Thế Dung

Chó II

60x 80cm | 23.6x 31.5inch

Lê Minh Trí

Hà mã

14 x 35 x 13 cm | 5.5 x 13.8 x 5.1 inchesx cm | 5.5x 0inch

Đinh Công Đạt

Khuôn mặt âm bản

31x 24cm | 12.2x 9.4inch

Đinh Công Đạt

Kiến 1

20x 65cm | 7.9x 25.6inch

Đinh Công Đạt

Kiến 2

20x 65cm | 7.9x 25.6inch

Lê Minh Trí

Mèo III

20 x 32 x 15 cm | 7.9 x 12.6 x 5.9 inchesx cm | 7.9x 0inch

Đinh Công Đạt

Nam sinh

50x 25cm | 19.7x 9.8inch

Đinh Công Đạt

Những khuôn mặt âm bản

155x 96cm | 61x 37.8inch

Đinh Công Đạt

Nữ sinh

60x 27cm | 23.6x 10.6inch