Nguyễn Văn Tùng

Phố đêm

90 x 125cm | 35.4 x 49.2inch

Biography

Sinh năm 1984

Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Nhạc Họa Trung Ương

Chất liệu sáng tác: sơn dầu, sơn mài…

HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT

– Tham gia triển lãm: Nhóm bạn

– Tham gia triển lãm: CLB họa sĩ trẻ Hà Nội

– Tham gia triển lãm : “Sin Suối Hồ”

– Tham gia triển lãm : “Nông Thôn Mới”

– Tham gia triển lãm “NGUYÊN”

– Tham gia triển lãm nhóm Kết Nối (Thường Niên)

– Tham gia triển lãm tranh MT Toàn Quốc

– Tham gia triển lãm tranh “ Câu chuyện tháng 10”

– Tham gia HANOI ART CONNECTING

 

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

– Tham gia dự án: “Sắc Màu Dân Tộc”

– Tham gia hoạt động: “Nét Việt”

– Hoạt động triển lãm đóng góp tiền xây dựng lớp học đơn vị   VIETNAM ART SPACE tổ chức

– Tham gia đấu giá tranh ủng hộ quỹ” Thiện Nhân

DỰ ÁN CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI

– Triển lãm nhóm “Tĩnh Lặng”

– Triển lãm nhóm kết nối “Bắc – Trung – Nam”

– Triển lãm cá nhân 2026

Nguyễn Văn Tùng