Nguyễn Minh Đông

Ao sen

135x 155cm | 53.1x 61inch

Nguyễn Mạnh Hùng

Bảo vệ biển đảo

100x 100cm | 39.4x 39.4inch

Đào Hải Phong

Bến trăng

80x 133cm | 31.5x 52.4inch
153x 135cm | 60.2x 53.1inch

Phạm Khánh Thành

Bình minh buổi sớm mùa thu

110x 210cm | 43.3x 82.7inch

Phạm Hồng Sơn

Bình minh trên sông

80x 100cm | 31.5x 39.4inch

Nguyễn Minh Đông

Bình minh V

150x 150cm | 59.1x 59.1inch

Hồng Việt Dũng

Buổi sớm bình yên

110x 210cm | 43.3x 82.7inch

Lê Thanh Sơn

Cầu Thê Húc

125x 145cm | 49.2x 57.1inch

Hồng Việt Dũng

Chạng vạng

110x 210cm | 43.3x 82.7inch

Phạm Hồng Sơn

Chạng vạng

120x 100cm | 47.2x 39.4inch

Nguyễn Minh Đông

Chạng vạng V

135x 155cm | 53.1x 61inch