Nguyễn Quang Minh

Bạn bè

70x 80cm | 27.6x 31.5inch

Nguyễn Trọng Tài

Buổi diễn

100x 80cm | 39.4x 31.5inch

Nguyễn Quang Minh

Chị em

90x 100cm | 35.4x 39.4inch

Nguyễn Mạnh Cường

Chuyện riêng

90x 160cm | 35.4x 63inch

Trần Quang Huân

Chuyện tình

100x 150cm | 39.4x 59.1inch

Nghiêm Vũ Bằng

Cô gái và con mèo

100x 100cm | 39.4x 39.4inch

Lê Hữu Ích (1968 - 2019)

Cô gái và lồng chim V

80x 80cm | 31.5x 31.5inch

Hồng Việt Dũng

Cô gái và sen

100x 100cm | 39.4x 39.4inch

Nguyễn Thanh Bình

Cô giáo và sinh viên

100x 135cm | 39.4x 53.1inch

Nguyễn Thế Dung

Dưới mưa

135x 105cm | 53.1x 41.3inch

Nguyễn Trọng Tài

Giai điệu ngọt ngào

100x 80cm | 39.4x 31.5inch

Nguyễn Thanh Bình

Giờ giải lao

100x 135cm | 39.4x 53.1inch