Vũ Quốc Dũng

Bà chúa Thượng Ngàn

122x 122cm | 48x 48inch

Đinh Ngọc Cảnh

Bản Ngườm Ngao

70x 80cm | 27.6x 31.5inch

Nguyễn Thành Chương

Bạn thân

100x 100cm | 39.4x 39.4inch

Nguyễn Thành Chương

Bên nhau

100x 100cm | 39.4x 39.4inch
80x 100cm | 31.5x 39.4inch

Nguyễn Quang Minh

Buổi diễn

90x 120cm | 35.4x 47.2inch

Đinh Ngọc Cảnh

Buổi sớm trên bản

70x 80cm | 27.6x 31.5inch

Bùi Quang Thắng

Câu chuyện tình yêu

60x 60cm | 23.6x 23.6inch

Đinh Hạnh

Chải tóc

60x 50cm | 23.6x 19.7inch

Nguyễn Thành Chương

Chân dung tự họa

70x 70cm | 27.6x 27.6inch

Bảng Nguyễn

Chị em

80x 100cm | 31.5x 39.4inch

Đinh Hạnh

Chị em sinh đôi

60x 60cm | 23.6x 23.6inch