Văn Thơ

Bạn già

135x 135cm | 53.1x 53.1inch

Hoàng Phượng Vỹ

Buổi biểu diễn

105x 120cm | 41.3x 47.2inch

Văn Thơ

Buổi lễ

135x 135cm | 53.1x 53.1inch
120x 150cm | 47.2x 59.1inch

Văn Thơ

Chợ đêm

135x 135cm | 53.1x 53.1inch

Nguyễn Hùng Sơn

Chữ thập đỏ

150x 50cm | 59.1x 19.7inch

Hoàng Phượng Vỹ

Giai điệu tuyệt vời

80x 80cm | 31.5x 31.5inch

Trần Hồng Đức

Khoảng xanh

100x 100cm | 39.4x 39.4inch

Trần Hồng Đức

Khoảnh ký ức

120x 100cm | 47.2x 39.4inch

Lê Minh

Khối màu

120x 150cm | 47.2x 59.1inch
120x 150cm | 47.2x 59.1inch
120x 150cm | 47.2x 59.1inch