Tranh

Ngày mùa.

Ngày mùa.

Tranh sơn mài

122 x 244 cm | 48 x 96.1 inches

Chùa Thầy

Chùa Thầy

Tranh sơn mài

200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches

Phía sau vườn

Phía sau vườn

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Thiếu nữ bên áo dài (đã bán)

Thiếu nữ bên áo dài (đã bán)

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Cô gái hoàng gia

Cô gái hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Công chúa

Công chúa

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cô gái với lồng chim.

Cô gái với lồng chim.

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Đôi uyên ương

Đôi uyên ương

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tình Yêu II

Tình Yêu II

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Giấc mơ đỏ'

Giấc mơ đỏ'

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches