Tranh sơn mài

Ngày mùa.

Ngày mùa.

Tranh sơn mài

122 x 244 cm | 48 x 96.1 inches

Chùa Thầy

Chùa Thầy

Tranh sơn mài

200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Thiếu nữ bên áo dài

Thiếu nữ bên áo dài

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Khỏa thân VI

Khỏa thân VI

Sơn mài trên gỗ

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Tĩnh Vật .

Tĩnh Vật .

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cầu nguyện II

Cầu nguyện II

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Chiều về trên quê hương

Chiều về trên quê hương

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cô gái và lồng chim

Cô gái và lồng chim

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Gia đình hoàng gia

Gia đình hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Công chúa VI

Công chúa VI

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Giấc mơ đỏ

Giấc mơ đỏ

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches