Tranh sơn dầu

Biển trưa III

Biển trưa III

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches

Chuyển mùa

Chuyển mùa

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches

Trưa hè.

Trưa hè.

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Ngày đây gió

Ngày đây gió

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Phố vắng II

Phố vắng II

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Bạn già II

Bạn già II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Khoảnh khắc bình yên V

Khoảnh khắc bình yên V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Họa sĩ Bùi Xuân Phái II

Họa sĩ Bùi Xuân Phái II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Ao sen

Ao sen

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Bạn tôi VI

Bạn tôi VI

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Nhạc trưởng

Nhạc trưởng

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Nữ sinh trong tà áo dài

Nữ sinh trong tà áo dài

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches