Tranh

Mùa hoa nở

Mùa hoa nở

Bột màu trên giấy

65 x 80 cm | 25.6 x 31.5 inches

Chiều thu

Chiều thu

Tranh sơn dầu

80 x 135 cm | 31.5 x 53.1 inches

Tĩnh vật III

Tĩnh vật III

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cầu

Cầu "Thê Húc"

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Ngày đây gió

Ngày đây gió

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Khi mùa đông đến

Khi mùa đông đến

Acrylic trên toan

73 x 92 cm | 28.7 x 36.2 inches

Buổi chiều thu

Buổi chiều thu

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Màu thời gian

Màu thời gian

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Chơi chuyền

Chơi chuyền

Acrylic trên toan

70 x 100 cm | 27.6 x 39.4 inches

Khoảnh khắc bình yên V

Khoảnh khắc bình yên V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Bạn già

Bạn già

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Trăng khuyết (TS)

Trăng khuyết (TS)

Acrylic trên toan

60 x 40 cm | 23.6 x 15.7 inches