Tranh sơn dầu - Phong cảnh

Mùa hoa nở

Mùa hoa nở

Bột màu trên giấy

65 x 80 cm | 25.6 x 31.5 inches

Chiều thu

Chiều thu

Tranh sơn dầu

80 x 135 cm | 31.5 x 53.1 inches

Cầu

Cầu "Thê Húc"

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Ngày đây gió

Ngày đây gió

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Buổi chiều thu

Buổi chiều thu

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Khoảnh khắc bình yên V

Khoảnh khắc bình yên V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ao sen

Ao sen

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Phong cảnh Cát Bà

Phong cảnh Cát Bà

Tranh sơn dầu

80 x 110 cm | 31.5 x 43.3 inches

Mong ước

Mong ước

Tranh sơn dầu

90 x 160 cm | 35.4 x 63 inches

Phố vắng.

Phố vắng.

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Tự lập

Tự lập

Tranh sơn dầu

90 x 160 cm | 35.4 x 63 inches

Phố hoa

Phố hoa

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches