Bang Nguyen

Tình mẫu tử

Tình mẫu tử

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Khoảnh khắc vàng.

Khoảnh khắc vàng.

Tranh sơn mài

76 x 83 cm | 29.9 x 32.7 inches

Phiên chợ xuân

Phiên chợ xuân

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cuộc sống hàng ngày

Cuộc sống hàng ngày

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Chuyện phiếm,

Chuyện phiếm,

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Chợ vùng cao

Chợ vùng cao

Tranh sơn mài

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Nhà sàn II

Nhà sàn II

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Nhà sàn

Nhà sàn

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Bang Nguyen

1958                   Sinh ra tại Hà Nội

1983-1988         Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp  

Hội viên hội Mỹ thuật Hà Nội

Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam

 

GIẢI THƯỞNG:

 

1995                  Giải khuyến khích triển lãm mỹ thuật toàn quốc

1996                  Giải nhì triễn lãm Mỹ thuật Hà Tây lần thứ II

2001                 Giải nhì “Giải thưởng Văn Học Nghệ thuật Nguyễn Trãi” tỉnh Hà Tây

2003                 Giải nhì triễn lãm Mỹ thuật Hà Tây lần thứ III

2004              Được tặng thưởng tại triễn lãm khu vực Đông bằng sông Cửu Long lần thứ IX

2005                 Giải khuyến khích “Giải thưởng Văn Học Nghệ thuật Nguyễn Trãi” tỉnh Hà Tây

2011                 Giải nhì triển lãm mỹ thuật Thủ Đô

2018                 Giải tặng thưởng triển lãm mỹ thuật Thủ Đô

 

TRIỂN LÃM:

 

2014                Tham gia triển lãm giao lưu văn hóa tại Cộng Hòa Pháp

 

2015                Tham gia triển lãm tranh sơn mài Việt Nam – Hàn Quốc

 

2016                Tham gia triễn lãm tranh sơn mài Quốc tế tại Phúc Châu – Trung Quốc

 

2017                Triển lãm nhóm “Sơn Mài Bắc” tại bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh