Furniture

Chọn màu tường:

Chọn nội thất:

Người bán dong III

Bởi Họa sĩ

Lê Thanh Sơn
Tiểu sử

Kích thước 125 x 75 cm | 49.2 x 29.5 inches
Chất liệu Tranh sơn dầu

Gửi yêu cầu báo giá

Global

Thời gian vận chuyển tới Mỹ và Châu Âu là 7 ngày và tới Châu Á là 5 ngày

GreenPalm

Tất cả các bức tranh là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực

Tranh cùng tác giả