Furniture

Chọn khung:

Chọn màu tường:

Chọn nội thất:

Giới thiệu

Từ bỏ tất cả những thứ cao quý ở đời sống thế tục, những con người nguyện đi xuất gia đại diện cho việc chứng ngộ và lĩnh hội những giáo lí kinh điển của Đức Phật, những con người đi tìm sự giác ngộ, mong đắc đạo thành Phật và cứu độ chúng sinh là đề tài chính mà Nguyễn Minh Phước  luôn muốn thể hiện trong những kiệt tác của mình. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm khắp hư không pháp giới càng làm tôn thêm những giá trị và nét đẹp cao quý của hành trình đi tìm bản ngã, chinh phục cái Tôi và chứng ngộ về tính Không trong Bát nhã ba la mật của đạo Phật.

Hành hương II

Bởi Họa sĩ

Nguyễn Minh Phước
Tiểu sử

Kích thước 100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches
Chất liệu Tranh sơn dầu

Gửi yêu cầu báo giá

Global

Thời gian vận chuyển tới Mỹ và Châu Âu là 7 ngày và tới Châu Á là 5 ngày

GreenPalm

Tất cả các bức tranh là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực

Tranh cùng tác giả