Furniture

Chọn khung:

Chọn màu tường:

Chọn nội thất:

Chùa Thầy

Bởi Họa sĩ

Văn Thơ
Tiểu sử

Kích thước 200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches
Chất liệu Tranh sơn mài

Gửi yêu cầu báo giá

Global

Thời gian vận chuyển tới Mỹ và Châu Âu là 7 ngày và tới Châu Á là 5 ngày

GreenPalm

Tất cả các bức tranh là bản gốc và đi kèm với một chứng nhận tính xác thực