Tranh theo chủ đề - (kích thước: nhỏ đến lớn)

Chợ nổi

Chợ nổi

Tranh sơn mài

50 x 75 cm | 19.7 x 29.5 inches

Vô đề.

Vô đề.

Tranh sơn mài

60 x 65 cm | 23.6 x 25.6 inches

Dưới ánh trăng.

Dưới ánh trăng.

Tranh sơn mài

61 x 50 cm | 24 x 19.7 inches

Mùa đông

Mùa đông

Bột màu trên giấy

63 x 80 cm | 24.8 x 31.5 inches

Mùa hoa nở

Mùa hoa nở

Bột màu trên giấy

65 x 80 cm | 25.6 x 31.5 inches

Tĩnh vật IV

Tĩnh vật IV

Bột màu trên giấy

69 x 80 cm | 27.2 x 31.5 inches

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Phố Hàng Đào

Phố Hàng Đào

Tranh sơn dầu

70 x 87 cm | 27.6 x 34.3 inches

Bạn bè

Bạn bè

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Cặp đôi

Cặp đôi

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Gia đình tôi

Gia đình tôi

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ký ức tuổi thơ

Ký ức tuổi thơ

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches