Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Chùa Thầy

Chùa Thầy

Tranh sơn mài

200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches

Ngày mùa.

Ngày mùa.

Tranh sơn mài

122 x 244 cm | 48 x 96.1 inches

Mùa sen.

Mùa sen.

Tranh sơn mài

90 x 180 cm | 35.4 x 70.9 inches

Hồ sen II

Hồ sen II

Tranh sơn mài

90 x 180 cm | 35.4 x 70.9 inches

Phật A Di Đà

Phật A Di Đà

Sơn mài trên gỗ

84 x 124 cm | 33.1 x 48.8 inches

Cô gái hoàng gia

Cô gái hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Công chúa

Công chúa

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cô gái với lồng chim.

Cô gái với lồng chim.

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Phong cảnh tre.

Phong cảnh tre.

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Trưa hè làng tôi

Trưa hè làng tôi

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cô gái hoàng gia VII

Cô gái hoàng gia VII

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Giấc mơ đỏ

Giấc mơ đỏ

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches