Tranh sơn mài (kích thước: lớn đến nhỏ)

Phật A Di Đà

Phật A Di Đà

Sơn mài trên gỗ

84 x 124 cm | 33.1 x 48.8 inches

Cầu nguyện

Cầu nguyện

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cầu nguyện II

Cầu nguyện II

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Người đàn bà hoàng gia III

Người đàn bà hoàng gia III

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cô gái và lồng chim

Cô gái và lồng chim

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Vợ quan V

Vợ quan V

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Công chúa V

Công chúa V

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Giấc mơ đỏ

Giấc mơ đỏ

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Suy tư.

Suy tư.

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Mùa Xuân trên vùng cao

Mùa Xuân trên vùng cao

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Người đàn bà hoàng gia V

Người đàn bà hoàng gia V

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cuộc sống hoàng gia

Cuộc sống hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches