Tranh sơn mài (kích thước: nhỏ đến lớn)

Chùa Thầy

Chùa Thầy

Tranh sơn mài

200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches