Tranh sơn mài (kích thước: nhỏ đến lớn)

Cô gái và lồng chim

Cô gái và lồng chim

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Gia đình hoàng gia

Gia đình hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Công chúa VI

Công chúa VI

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Giấc mơ đỏ

Giấc mơ đỏ

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Rừng tre buổi chiều thu

Rừng tre buổi chiều thu

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Người đàn bà hoàng gia V

Người đàn bà hoàng gia V

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cô gái nông thôn

Cô gái nông thôn

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Hồ sen II

Hồ sen II

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Phật A Di Đà

Phật A Di Đà

Sơn mài trên gỗ

84 x 124 cm | 33.1 x 48.8 inches

Mùa sen.

Mùa sen.

Tranh sơn mài

90 x 180 cm | 35.4 x 70.9 inches

Ngày mùa.

Ngày mùa.

Tranh sơn mài

122 x 244 cm | 48 x 96.1 inches

Chùa Thầy

Chùa Thầy

Tranh sơn mài

200 x 360 cm | 78.7 x 141.7 inches