Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Đôi uyên ương

Đôi uyên ương

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tình Yêu II

Tình Yêu II

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngắm sen

Ngắm sen

Sơn mài trên gỗ

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chị em.

Chị em.

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Dưới ánh trăng

Dưới ánh trăng

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Phố

Phố

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Bạn thân.

Bạn thân.

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa cưới

Mùa cưới

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Quyến rũ.

Quyến rũ.

Tranh sơn mài

100 x 85 cm | 39.4 x 33.5 inches

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Chuồn chuồn

Chuồn chuồn

Tranh sơn mài

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Chiều thu I

Chiều thu I

Tranh sơn mài

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches