Tranh sơn mài (kích thước: nhỏ đến lớn)

Dưới ánh trăng

Dưới ánh trăng

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Trăng cốm

Trăng cốm

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Phố

Phố

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa cưới

Mùa cưới

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Nhà sàn II

Nhà sàn II

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Nhà sàn

Nhà sàn

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Phong cảnh vùng cao

Phong cảnh vùng cao

Tranh sơn mài

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Mùa hoa'

Mùa hoa'

Tranh sơn mài

80 x 110 cm | 31.5 x 43.3 inches

Trưa hè'

Trưa hè'

Tranh sơn mài

80 x 110 cm | 31.5 x 43.3 inches

Cuộc sống trên thuyền

Cuộc sống trên thuyền

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Buổi diễn

Buổi diễn

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Cô gái hoàng gia

Cô gái hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches