Tranh sơn mài (kích thước: nhỏ đến lớn)

Chơi đùa cùng trâu II

Chơi đùa cùng trâu II

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Dưới ánh trăng

Dưới ánh trăng

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Rằm trung thu

Rằm trung thu

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa cưới

Mùa cưới

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Đường hầm

Đường hầm

Tranh sơn mài

180 x 120 cm | 70.9 x 47.2 inches

Đi chợ sớm

Đi chợ sớm

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Cầu

Cầu "Long Biên"

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Người bán hàng rong

Người bán hàng rong

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Cuộc sống trên thuyền

Cuộc sống trên thuyền

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Tĩnh Vật .

Tĩnh Vật .

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cầu nguyện II

Cầu nguyện II

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Chiều về trên quê hương

Chiều về trên quê hương

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches