Tranh sơn mài (kích thước: nhỏ đến lớn)

Thiếu nữ bên áo dài

Thiếu nữ bên áo dài

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Hồn xuân

Hồn xuân

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Mùa sen

Mùa sen

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Cõi Phật II

Cõi Phật II

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Bạn thân II

Bạn thân II

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Trang phục truyền thống II

Trang phục truyền thống II

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Duyên dáng

Duyên dáng

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Thì thầm II

Thì thầm II

Tranh sơn mài

122 x 90 cm | 48 x 35.4 inches

Giấc mơ

Giấc mơ

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Mõ cá

Mõ cá

Sơn mài trên gỗ

90 x 90 cm | 35.4 x 35.4 inches

Bàn chân Phật

Bàn chân Phật

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Sen vàng

Sen vàng

Tranh sơn mài

90 x 100 cm | 35.4 x 39.4 inches