Tranh sơn mài (kích thước: nhỏ đến lớn)

Giấc mơ đỏ'

Giấc mơ đỏ'

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Cõi Phật II

Cõi Phật II

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Trang phục truyền thống II

Trang phục truyền thống II

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Thì thầm II

Thì thầm II

Tranh sơn mài

122 x 90 cm | 48 x 35.4 inches

Mõ cá (đã bán)

Mõ cá (đã bán)

Sơn mài trên gỗ

90 x 90 cm | 35.4 x 35.4 inches

Bàn chân Phật

Bàn chân Phật

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Hồ sen.

Hồ sen.

Tranh sơn mài

75 x 90 cm | 29.5 x 35.4 inches

Đôi uyên ương

Đôi uyên ương

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tình Yêu II

Tình Yêu II

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngắm sen

Ngắm sen

Sơn mài trên gỗ

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chơi đùa cùng trâu II

Chơi đùa cùng trâu II

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Giấc mơ đỏ.

Giấc mơ đỏ.

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches