Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Vô đề.

Vô đề.

Tranh sơn mài

60 x 65 cm | 23.6 x 25.6 inches

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Cặp đôi

Cặp đôi

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Đôi bạn trẻ

Đôi bạn trẻ

Tranh sơn mài

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Gia đình tôi

Gia đình tôi

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ký ức tuổi thơ

Ký ức tuổi thơ

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Chân dung tự họa

Chân dung tự họa

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ngày xanh'

Ngày xanh'

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Đợi.

Đợi.

Tranh sơn mài

80 x 70 cm | 31.5 x 27.6 inches

Quyến rũ.

Quyến rũ.

Tranh sơn mài

80 x 70 cm | 31.5 x 27.6 inches

Chợ nổi

Chợ nổi

Tranh sơn mài

50 x 75 cm | 19.7 x 29.5 inches

Chuyện phiếm

Chuyện phiếm

Tranh sơn mài

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches