Tranh sơn mài (kích thước: nhỏ đến lớn)

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Tình bạn

Tình bạn

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Đôi bạn trẻ

Đôi bạn trẻ

Tranh sơn mài

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Ngày nắng

Ngày nắng

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Chân dung tự họa

Chân dung tự họa

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Bạn thân,

Bạn thân,

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Áo dài

Áo dài

Tranh sơn mài

80 x 70 cm | 31.5 x 27.6 inches

Cô gái Việt

Cô gái Việt

Tranh sơn mài

80 x 70 cm | 31.5 x 27.6 inches

Chuyện phiếm

Chuyện phiếm

Tranh sơn mài

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Nhạc dân gian

Nhạc dân gian

Tranh sơn mài

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Cõi phật

Cõi phật

Sơn mài trên gỗ

124 x 84 cm | 48.8 x 33.1 inches

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches