Tranh sơn mài (kích thước: nhỏ đến lớn)

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Đôi bạn trẻ

Đôi bạn trẻ

Tranh sơn mài

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Gia đình tôi

Gia đình tôi

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Chân dung tự họa II

Chân dung tự họa II

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Bạn thân,

Bạn thân,

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Đợi.

Đợi.

Tranh sơn mài

80 x 70 cm | 31.5 x 27.6 inches

Quyến rũ.

Quyến rũ.

Tranh sơn mài

80 x 70 cm | 31.5 x 27.6 inches

Chuyện phiếm

Chuyện phiếm

Tranh sơn mài

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Đường về

Đường về

Tranh sơn mài

76 x 83 cm | 29.9 x 32.7 inches

Cõi phật

Cõi phật

Sơn mài trên gỗ

124 x 84 cm | 48.8 x 33.1 inches

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Thiếu nữ bên áo dài

Thiếu nữ bên áo dài

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches