Tranh sơn mài

Mùa sen.

Mùa sen.

Tranh sơn mài

90 x 180 cm | 35.4 x 70.9 inches

Chơi đùa cùng trâu II

Chơi đùa cùng trâu II

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tình bạn

Tình bạn

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Đôi bạn trẻ

Đôi bạn trẻ

Tranh sơn mài

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Dưới ánh trăng

Dưới ánh trăng

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tình mẫu tử

Tình mẫu tử

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ngày nắng

Ngày nắng

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Hạnh phúc

Hạnh phúc

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Chân dung tự họa

Chân dung tự họa

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Rằm trung thu

Rằm trung thu

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa cưới

Mùa cưới

Tranh sơn mài

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches