Tranh sơn mài

Giấc mơ

Giấc mơ

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Cõi phật

Cõi phật

Sơn mài trên gỗ

124 x 84 cm | 48.8 x 33.1 inches

Mõ cá

Mõ cá

Sơn mài trên gỗ

90 x 90 cm | 35.4 x 35.4 inches

Phật A Di Đà

Phật A Di Đà

Sơn mài trên gỗ

84 x 124 cm | 33.1 x 48.8 inches

Bàn chân Phật

Bàn chân Phật

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Đường hầm

Đường hầm

Tranh sơn mài

180 x 120 cm | 70.9 x 47.2 inches

Đi chợ sớm

Đi chợ sớm

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Cầu

Cầu "Long Biên"

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Người bán hàng rong

Người bán hàng rong

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches

Cô gái nông thôn

Cô gái nông thôn

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Sen vàng

Sen vàng

Tranh sơn mài

90 x 100 cm | 35.4 x 39.4 inches

Cuộc sống trên thuyền

Cuộc sống trên thuyền

Tranh sơn mài

90 x 120 cm | 35.4 x 47.2 inches