Tranh sơn mài

Gia đình

Gia đình

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Ký ức ngọt ngào

Ký ức ngọt ngào

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches

Hồn xuân

Hồn xuân

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Mùa sen

Mùa sen

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Cõi Phật II

Cõi Phật II

Sơn mài trên gỗ

98 x 90 cm | 38.6 x 35.4 inches

Rừng tre buổi chiều thu

Rừng tre buổi chiều thu

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Người đàn bà hoàng gia V

Người đàn bà hoàng gia V

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cuộc sống hoàng gia

Cuộc sống hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Bạn thân II

Bạn thân II

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Trang phục truyền thống II

Trang phục truyền thống II

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Duyên dáng

Duyên dáng

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Thì thầm II

Thì thầm II

Tranh sơn mài

122 x 90 cm | 48 x 35.4 inches