Tranh sơn mài

Khỏa thân IV

Khỏa thân IV

Tranh sơn mài

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Thiếu nữ bên áo dài

Thiếu nữ bên áo dài

Sơn mài trên gỗ

120 x 90 cm | 47.2 x 35.4 inches

Khỏa thân VI

Khỏa thân VI

Sơn mài trên gỗ

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Cầu nguyện

Cầu nguyện

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cầu nguyện II

Cầu nguyện II

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Chiều về trên quê hương

Chiều về trên quê hương

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Cô gái và lồng chim

Cô gái và lồng chim

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Gia đình hoàng gia

Gia đình hoàng gia

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Công chúa V

Công chúa V

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Giấc mơ đỏ

Giấc mơ đỏ

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Công chúa VI

Công chúa VI

Tranh sơn mài

122 x 122 cm | 48 x 48 inches

Phố bình yên

Phố bình yên

Tranh sơn mài

70 x 70 cm | 27.6 x 27.6 inches