Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Nghệ sĩ  (Đã bán)

Nghệ sĩ (Đã bán)

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Người đàn bà với con mèo II

Người đàn bà với con mèo II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mừng quá

Mừng quá

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chuyện tình II

Chuyện tình II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Trò chuyện

Trò chuyện

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Mẹ và con

Mẹ và con

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Vũ công Ba-lê VI

Vũ công Ba-lê VI

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Đối ẩm

Đối ẩm

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mẹ và con II

Mẹ và con II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tình bạn IV

Tình bạn IV

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Bình minh trên sông

Bình minh trên sông

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Được mùa

Được mùa

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches