Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Quí bà

Quí bà

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Gia đình II

Gia đình II

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Khiêu vũ II

Khiêu vũ II

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Mùa hè đã qua

Mùa hè đã qua

Tranh sơn dầu

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches

Trống rỗng

Trống rỗng

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Dưới mưa

Dưới mưa

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Buổi chiều thu

Buổi chiều thu

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Hội An ngày lễ

Hội An ngày lễ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngày đẹp ở Hội An

Ngày đẹp ở Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa hoa ở Hội An

Mùa hoa ở Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa vàng.

Mùa vàng.

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches