Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Ngày hội

Ngày hội

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Đam mê

Đam mê

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Cô giáo và sinh viên

Cô giáo và sinh viên

Tranh sơn dầu

100 x 135 cm | 39.4 x 53.1 inches

Ngày mưa

Ngày mưa

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Tán tỉnh

Tán tỉnh

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Khỏa thân II

Khỏa thân II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Góc phố Hà Nội

Góc phố Hà Nội

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngày hồng

Ngày hồng

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Sau cơn mưa I

Sau cơn mưa I

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chuyện tình

Chuyện tình

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Cô gái và con mèo

Cô gái và con mèo

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Người đàn bà với con mèo II

Người đàn bà với con mèo II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches