Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Khiêu vũ

Khiêu vũ

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Thì thầm

Thì thầm

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Quí bà

Quí bà

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Gia đình II

Gia đình II

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Khiêu vũ II

Khiêu vũ II

Tranh sơn dầu

152 x 110 cm | 59.8 x 43.3 inches

Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Sáng sớm trên sông

Sáng sớm trên sông

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Họa sỹ Bùi Xuân Phái

Họa sỹ Bùi Xuân Phái

Tranh sơn dầu

135 x 110 cm | 53.1 x 43.3 inches

Mùa hè đã qua

Mùa hè đã qua

Tranh sơn dầu

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches

Trống rỗng

Trống rỗng

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Dưới mưa

Dưới mưa

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Trên bãi biển III

Trên bãi biển III

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches