Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Con gái và họa sĩ

Con gái và họa sĩ

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Trung thu

Trung thu

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Hội làng

Hội làng

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Màu ký ức

Màu ký ức

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Mùa hạnh phúc

Mùa hạnh phúc

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Đêm mùa hè

Đêm mùa hè

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Trò ảo thuật

Trò ảo thuật

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Giai điệu của ánh sáng

Giai điệu của ánh sáng

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Bên dòng sông

Bên dòng sông

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Gió xuân

Gió xuân

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Chiều vàng.

Chiều vàng.

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches