Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Đêm mùa hè

Đêm mùa hè

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Trò ảo thuật

Trò ảo thuật

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Ngày nắng II

Ngày nắng II

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Trăng tròn

Trăng tròn

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Nhạc trữ tình

Nhạc trữ tình

Tranh sơn dầu

100 x 115 cm | 39.4 x 45.3 inches

Chợ lao động II

Chợ lao động II

Tranh sơn dầu

155 x 115 cm | 61 x 45.3 inches

Phong cảnh Cát Bà

Phong cảnh Cát Bà

Tranh sơn dầu

80 x 110 cm | 31.5 x 43.3 inches

Gánh hàng hoa

Gánh hàng hoa

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Nhà sư IV

Nhà sư IV

Tranh sơn dầu

90 x 110 cm | 35.4 x 43.3 inches

Hành giả II

Hành giả II

Tranh sơn dầu

90 x 110 cm | 35.4 x 43.3 inches

Ngày nắng VIII

Ngày nắng VIII

Tranh sơn dầu

90 x 110 cm | 35.4 x 43.3 inches