Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Chiều thu

Chiều thu

Tranh sơn dầu

80 x 135 cm | 31.5 x 53.1 inches

Bông hồng vàng

Bông hồng vàng

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Giờ giải lao

Giờ giải lao

Tranh sơn dầu

100 x 135 cm | 39.4 x 53.1 inches

Bình minh bên hồ Hoàn Kiếm

Bình minh bên hồ Hoàn Kiếm

Tranh sơn dầu

153 x 135 cm | 60.2 x 53.1 inches

Nghỉ ngơi

Nghỉ ngơi

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Tan trường.

Tan trường.

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Bến trăng

Bến trăng

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Chiều vàng

Chiều vàng

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Mùa hoa đỏ

Mùa hoa đỏ

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Sương xanh

Sương xanh

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Tình bạn

Tình bạn

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches

Ngày hội

Ngày hội

Tranh sơn dầu

100 x 130 cm | 39.4 x 51.2 inches