Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Đồi vàng III

Đồi vàng III

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Hoàng hôn trên sông III

Hoàng hôn trên sông III

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Xuân về II

Xuân về II

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Ngày đông

Ngày đông

Tranh sơn dầu

80 x 130 cm | 31.5 x 51.2 inches

Tĩnh vật bát và đũa III

Tĩnh vật bát và đũa III

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Sàn chứng khoán II

Sàn chứng khoán II

Tranh sơn dầu

155 x 120 cm | 61 x 47.2 inches

Tĩnh vật bát và đũa II

Tĩnh vật bát và đũa II

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Chị em

Chị em

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Con gái và họa sĩ

Con gái và họa sĩ

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Trung thu

Trung thu

Tranh sơn dầu

105 x 120 cm | 41.3 x 47.2 inches

Mùa hạnh phúc

Mùa hạnh phúc

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Đêm mùa hè

Đêm mùa hè

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches