Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Cầu

Cầu "Thê Húc"

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Trưa hè

Trưa hè

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Mùa vàng

Mùa vàng

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Bên bờ biển IX

Bên bờ biển IX

Tranh sơn dầu

110 x 135 cm | 43.3 x 53.1 inches

Đôi bạn

Đôi bạn

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Buổi sáng ở Venice

Buổi sáng ở Venice

Tranh sơn dầu

80 x 135 cm | 31.5 x 53.1 inches

Bông hồng vàng

Bông hồng vàng

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Bình minh bên hồ Hoàn Kiếm

Bình minh bên hồ Hoàn Kiếm

Tranh sơn dầu

153 x 135 cm | 60.2 x 53.1 inches

Mùa quả chín

Mùa quả chín

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Chiều vàng

Chiều vàng

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Mùa hoa đỏ

Mùa hoa đỏ

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches

Mùa mới

Mùa mới

Tranh sơn dầu

80 x 133 cm | 31.5 x 52.4 inches