Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Cầu

Cầu "Long Biên" II

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Ngày hè

Ngày hè

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Bến trăng.

Bến trăng.

Tranh sơn dầu

200 x 150 cm | 78.7 x 59.1 inches

Nghiêm trang V

Nghiêm trang V

Tranh sơn dầu

170 x 150 cm | 66.9 x 59.1 inches

Cầu

Cầu "Thê Húc"

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Trưa hè

Trưa hè

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Giấc mơ Chúa

Giấc mơ Chúa

Tranh sơn dầu

185 x 145 cm | 72.8 x 57.1 inches

Giai điệu của màu II

Giai điệu của màu II

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Ngày đây gió

Ngày đây gió

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Họa sĩ già II

Họa sĩ già II

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Chuyện phiếm'

Chuyện phiếm'

Tranh sơn dầu

135 x 135 cm | 53.1 x 53.1 inches

Bạn và tôi

Bạn và tôi

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches