Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Chuyện tình

Chuyện tình

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Bình minh V

Bình minh V

Tranh sơn dầu

150 x 150 cm | 59.1 x 59.1 inches

hồ hoa súng

hồ hoa súng

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Dốc đá

Dốc đá

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Giấc mơ tím

Giấc mơ tím

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Dưới trăng

Dưới trăng

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Sớm mai trên sông

Sớm mai trên sông

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Màu ký ức

Màu ký ức

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Cầu

Cầu "Long Biên" II

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Thành phố về đêm

Thành phố về đêm

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Nghiêm trang V

Nghiêm trang V

Tranh sơn dầu

170 x 150 cm | 66.9 x 59.1 inches

Cầu

Cầu "Thê Húc"

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches