Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Phố sau mưa II

Phố sau mưa II

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Phố mùa đông

Phố mùa đông

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Chuyện tình

Chuyện tình

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Bình minh V

Bình minh V

Tranh sơn dầu

150 x 150 cm | 59.1 x 59.1 inches

Buổi trình diễn

Buổi trình diễn

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Khoảnh khắc thăng hoa

Khoảnh khắc thăng hoa

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Vườn chuối

Vườn chuối

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Hà Nội thường ngày

Hà Nội thường ngày

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Phố nắng

Phố nắng

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Dưới trăng

Dưới trăng

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Sớm mai trên sông

Sớm mai trên sông

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches

Binh minh.

Binh minh.

Tranh sơn dầu

120 x 150 cm | 47.2 x 59.1 inches