Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Giai điệu của nắng

Giai điệu của nắng

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches

Hướng thượng

Hướng thượng

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches

Cây đời

Cây đời

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches

Nhà bên sông

Nhà bên sông

Tranh sơn dầu

120 x 160 cm | 47.2 x 63 inches

Khoảnh khắc bình yên V

Khoảnh khắc bình yên V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ao sen

Ao sen

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Chạng vạng V

Chạng vạng V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ao làng II

Ao làng II

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Đường về làng

Đường về làng

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Hoàng hôn

Hoàng hôn

Tranh sơn dầu

155 x 155 cm | 61 x 61 inches

Ngày mưa

Ngày mưa

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Tán tỉnh

Tán tỉnh

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches