Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Khoảnh khắc bình yên V

Khoảnh khắc bình yên V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ao sen

Ao sen

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Chạng vạng V

Chạng vạng V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Ao làng II

Ao làng II

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Đường về làng

Đường về làng

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Sớm mai

Sớm mai

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Phố vắng II

Phố vắng II

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Ngày mưa

Ngày mưa

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Tán tỉnh

Tán tỉnh

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Chiều Hội An

Chiều Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Chiều muộn ở Hội An

Chiều muộn ở Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches