Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Cô gái và sen

Cô gái và sen

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Thiền.

Thiền.

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Khoảnh ký ức

Khoảnh ký ức

Tranh sơn dầu

120 x 100 cm | 47.2 x 39.4 inches

Thành phố trên biển

Thành phố trên biển

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ván bài

Ván bài

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Nho giáo

Nho giáo

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Trăng khuyết

Trăng khuyết

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Đèn dầu

Đèn dầu

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Nhạc trưởng

Nhạc trưởng

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Bạn học II

Bạn học II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Tình mẫu tử I

Tình mẫu tử I

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Chân dung

Chân dung

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches