Tranh sơn dầu (kích thước: lớn đến nhỏ)

Hành hương II

Hành hương II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Vị lai

Vị lai

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Về chùa II

Về chùa II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Bảo vệ biển đảo

Bảo vệ biển đảo

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Hoàng hôn vàng

Hoàng hôn vàng

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches

Ký ức

Ký ức

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Góc trăng

Góc trăng

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches

Đêm lành

Đêm lành

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches

Mùa hoa,

Mùa hoa,

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Quyến rũ

Quyến rũ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Khoảng sáng

Khoảng sáng

Tranh sơn dầu

120 x 100 cm | 47.2 x 39.4 inches

Đêm xanh

Đêm xanh

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches