Tranh (kích thước: lớn đến nhỏ)

Lễ hội

Lễ hội

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Hướng thượng V

Hướng thượng V

Tranh sơn dầu

200 x 300 cm | 78.7 x 118.1 inches

Lối về

Lối về

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Đi chợ

Đi chợ

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Bình minh buổi sớm mùa thu

Bình minh buổi sớm mùa thu

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Chạng vạng

Chạng vạng

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Làng tôi.

Làng tôi.

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Con đường vàng

Con đường vàng

Tranh sơn dầu

110 x 210 cm | 43.3 x 82.7 inches

Hồi hương

Hồi hương

Tranh sơn dầu

400 x 200 cm | 157.5 x 78.7 inches

Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc

Tranh sơn dầu

150 x 200 cm | 59.1 x 78.7 inches

Sức căng II

Sức căng II

Tranh sơn dầu

100 x 200 cm | 39.4 x 78.7 inches

Giai điệu của nắng

Giai điệu của nắng

Tranh sơn dầu

145 x 185 cm | 57.1 x 72.8 inches