Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Ngày nắng IX ( Đã bán )

Ngày nắng IX ( Đã bán )

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chăn trâu

Chăn trâu

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Bảo vệ biển đảo

Bảo vệ biển đảo

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Bình minh

Bình minh

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Ký ức

Ký ức

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Góc trăng

Góc trăng

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches

Đêm lành

Đêm lành

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches

Đêm xanh II

Đêm xanh II

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Khoảnh khắc bình yên II

Khoảnh khắc bình yên II

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Cô gái và lồng chim III

Cô gái và lồng chim III

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Suy tư III

Suy tư III

Tranh sơn dầu

130 x 100 cm | 51.2 x 39.4 inches

Ăn hỏi

Ăn hỏi

Tranh sơn dầu

130 x 100 cm | 51.2 x 39.4 inches