Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Tình bạn IV

Tình bạn IV

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Bình minh trên sông

Bình minh trên sông

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Được mùa

Được mùa

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Dưới ánh trăng III

Dưới ánh trăng III

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Dưới ánh trăng II

Dưới ánh trăng II

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Cầu tre II

Cầu tre II

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Đi chợ III

Đi chợ III

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Về chùa

Về chùa

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Nắng sớm

Nắng sớm

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Phố xanh

Phố xanh

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Hành hương II

Hành hương II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Khất thực V ( Đã bán )

Khất thực V ( Đã bán )

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches