Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Cô gái và con mèo

Cô gái và con mèo

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mẹ và con IV

Mẹ và con IV

Tranh sơn dầu

115 x 100 cm | 45.3 x 39.4 inches

Mẹ và con III

Mẹ và con III

Tranh sơn dầu

115 x 100 cm | 45.3 x 39.4 inches

Nghệ sĩ  (Đã bán)

Nghệ sĩ (Đã bán)

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Người đàn bà với con mèo II

Người đàn bà với con mèo II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mừng quá

Mừng quá

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chuyện tình II

Chuyện tình II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Trò chuyện

Trò chuyện

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Mẹ và con

Mẹ và con

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Vũ công Ba-lê VI

Vũ công Ba-lê VI

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Đối ẩm

Đối ẩm

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mẹ và con II

Mẹ và con II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches