Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Cổng đỏ

Cổng đỏ

Tranh sơn dầu

110 x 95 cm | 43.3 x 37.4 inches

Giấc mơ .

Giấc mơ .

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Ván bài

Ván bài

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Nho giáo

Nho giáo

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Trăng khuyết

Trăng khuyết

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Đèn dầu

Đèn dầu

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Buổi chiều thu

Buổi chiều thu

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Hội An ngày lễ

Hội An ngày lễ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Phố

Phố "Phùng Hưng"

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Xe đạp đỏ

Xe đạp đỏ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Nắng sớm.

Nắng sớm.

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chuyển mùa

Chuyển mùa

Tranh sơn dầu

95 x 100 cm | 37.4 x 39.4 inches