Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Bạn học II

Bạn học II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Múa ba lê V .

Múa ba lê V .

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Tình mẫu tử I

Tình mẫu tử I

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Chân dung

Chân dung

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Mùa hoa II

Mùa hoa II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Múa Ba-lê VII

Múa Ba-lê VII

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Tan trường

Tan trường

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Vũ công ba lê X

Vũ công ba lê X

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Cổng đỏ

Cổng đỏ

Tranh sơn dầu

110 x 95 cm | 43.3 x 37.4 inches

Giấc mơ .

Giấc mơ .

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Ván bài

Ván bài

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches

Nho giáo

Nho giáo

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches