Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Buổi sáng

Buổi sáng

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Bạn thân

Bạn thân

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Nhạc trưởng

Nhạc trưởng

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Bạn học II

Bạn học II

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Tình mẫu tử I

Tình mẫu tử I

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Chân dung

Chân dung

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Nữ sinh.

Nữ sinh.

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Tan trường

Tan trường

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Nữ sinh với nón lá

Nữ sinh với nón lá

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Cổng đỏ

Cổng đỏ

Tranh sơn dầu

110 x 95 cm | 43.3 x 37.4 inches

Mùa mới

Mùa mới

Tranh sơn dầu

110 x 95 cm | 43.3 x 37.4 inches

Ván bài

Ván bài

Tranh sơn dầu

75 x 98 cm | 29.5 x 38.6 inches