Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Tĩnh vật

Tĩnh vật

Tranh sơn dầu

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Sắc xuân

Sắc xuân

Tranh sơn dầu

115 x 90 cm | 45.3 x 35.4 inches

Khất thực IV

Khất thực IV

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Duyên dáng III

Duyên dáng III

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Tương tư

Tương tư

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Thẹn thùng

Thẹn thùng

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Chị tôi

Chị tôi

Tranh sơn dầu

110 x 90 cm | 43.3 x 35.4 inches

Nhạc công

Nhạc công

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Buổi sáng

Buổi sáng

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Bạn thân

Bạn thân

Tranh sơn dầu

127 x 92 cm | 50 x 36.2 inches

Nhạc trưởng

Nhạc trưởng

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Nữ sinh trong tà áo dài

Nữ sinh trong tà áo dài

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches