Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Con gái tôi

Con gái tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Trò chơi trẻ con

Trò chơi trẻ con

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tuổi thơ II

Tuổi thơ II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tĩnh vật V

Tĩnh vật V

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Đôi bạn II

Đôi bạn II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cô gái với đèn lồng II

Cô gái với đèn lồng II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Thư giãn II

Thư giãn II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cô gái và lồng chim V

Cô gái và lồng chim V

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ngày hội II

Ngày hội II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ông và cháu

Ông và cháu

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Phố Hàng Đào

Phố Hàng Đào

Tranh sơn dầu

70 x 87 cm | 27.6 x 34.3 inches