Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Tuổi thơ

Tuổi thơ

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Con gái tôi

Con gái tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Ngày vui

Ngày vui

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Giấc mơ.

Giấc mơ.

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tiếng hè.

Tiếng hè.

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Đồng quê

Đồng quê

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Một mình

Một mình

Tranh sơn dầu

70 x 80 cm | 27.6 x 31.5 inches

Đôi bạn II

Đôi bạn II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cô gái với đèn lồng II

Cô gái với đèn lồng II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Thư giãn II

Thư giãn II

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Cô gái và lồng chim V

Cô gái và lồng chim V

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches