Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Trưa hè V

Trưa hè V

Tranh sơn dầu

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Ngõ vắng

Ngõ vắng

Tranh sơn dầu

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches

Giấc mơ đỏ.

Giấc mơ đỏ.

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Ước mơ ll

Ước mơ ll

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Ánh đèn sân khấu V

Ánh đèn sân khấu V

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Tình bạn II

Tình bạn II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Múa

Múa

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Thuyền hoa

Thuyền hoa

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Mùa thu

Mùa thu

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Quốc tế phụ nữ III

Quốc tế phụ nữ III

Tranh sơn dầu

95 x 80 cm | 37.4 x 31.5 inches

Hai người bạn.

Hai người bạn.

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches

Tuổi thơ

Tuổi thơ

Tranh sơn dầu

80 x 80 cm | 31.5 x 31.5 inches