Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Ngày xanh VI

Ngày xanh VI

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa hè bên sông

Mùa hè bên sông

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Cô gái và sen

Cô gái và sen

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Thiền.

Thiền.

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Khoảnh ký ức

Khoảnh ký ức

Tranh sơn dầu

120 x 100 cm | 47.2 x 39.4 inches

Thành phố trên biển

Thành phố trên biển

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa hè đã qua

Mùa hè đã qua

Tranh sơn dầu

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches

Trống rỗng

Trống rỗng

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Dưới mưa

Dưới mưa

Tranh sơn dầu

135 x 105 cm | 53.1 x 41.3 inches

Phong cảnh Cát Bà

Phong cảnh Cát Bà

Tranh sơn dầu

80 x 110 cm | 31.5 x 43.3 inches

Phố vắng.

Phố vắng.

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches

Phố hoa

Phố hoa

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches