Tranh sơn dầu (kích thước: nhỏ đến lớn)

Khoảnh khắc bình yên II

Khoảnh khắc bình yên II

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Cô gái và lồng chim III

Cô gái và lồng chim III

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Suy tư III

Suy tư III

Tranh sơn dầu

130 x 100 cm | 51.2 x 39.4 inches

Ăn hỏi

Ăn hỏi

Tranh sơn dầu

130 x 100 cm | 51.2 x 39.4 inches

Xoay vòng IV

Xoay vòng IV

Tranh sơn dầu

130 x 100 cm | 51.2 x 39.4 inches

Khoảnh khắc bình yên VI

Khoảnh khắc bình yên VI

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Xuân tới

Xuân tới

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngày xanh III

Ngày xanh III

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tre làng

Tre làng

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa hạnh phúc III

Mùa hạnh phúc III

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Ngày xanh VI

Ngày xanh VI

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mùa vàng II

Mùa vàng II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches