Tranh (kích thước: nhỏ đến lớn)

Làng tôi

Làng tôi

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Làng tôi II

Làng tôi II

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Chữ thập đỏ

Chữ thập đỏ

Tranh sơn dầu

150 x 50 cm | 59.1 x 19.7 inches

Ngày mùa V

Ngày mùa V

Tranh sơn dầu

120 x 70 cm | 47.2 x 27.6 inches

Khỏa thân đỏ

Khỏa thân đỏ

Tranh sơn dầu

90 x 70 cm | 35.4 x 27.6 inches

Người bán dong III

Người bán dong III

Tranh sơn dầu

125 x 75 cm | 49.2 x 29.5 inches

Màu thời gian

Màu thời gian

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Nhà sưu tập

Nhà sưu tập

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Khỏa thân II

Khỏa thân II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Mùa hoa (đã bán)

Mùa hoa (đã bán)

Tranh sơn dầu

90 x 80 cm | 35.4 x 31.5 inches

Trưa hè V

Trưa hè V

Tranh sơn dầu

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches