Tranh sơn dầu

Ước mơ ll

Ước mơ ll

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Ánh đèn sân khấu V

Ánh đèn sân khấu V

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Tình bạn II

Tình bạn II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Trò chuyện

Trò chuyện

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Mẹ và con

Mẹ và con

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Vũ công Ba-lê VI

Vũ công Ba-lê VI

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Đối ẩm

Đối ẩm

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Múa

Múa

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Mẹ và con II

Mẹ và con II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tình bạn IV

Tình bạn IV

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Bình minh trên sông

Bình minh trên sông

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches

Bông hồng vàng

Bông hồng vàng

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches