Tranh sơn dầu

Người đàn bà với con mèo II

Người đàn bà với con mèo II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Nhạc trữ tình

Nhạc trữ tình

Tranh sơn dầu

100 x 115 cm | 39.4 x 45.3 inches

Mừng quá

Mừng quá

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Cầu

Cầu "Thê Húc"

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Vũ công ba lê X

Vũ công ba lê X

Tranh sơn dầu

80 x 95 cm | 31.5 x 37.4 inches

Trưa hè

Trưa hè

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Mùa vàng

Mùa vàng

Tranh sơn dầu

125 x 145 cm | 49.2 x 57.1 inches

Ngõ nhỏ

Ngõ nhỏ

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Làng tôi

Làng tôi

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Làng tôi II

Làng tôi II

Tranh sơn dầu

120 x 50 cm | 47.2 x 19.7 inches

Chạng vạng V

Chạng vạng V

Tranh sơn dầu

135 x 155 cm | 53.1 x 61 inches

Trưa hè V

Trưa hè V

Tranh sơn dầu

120 x 80 cm | 47.2 x 31.5 inches