Tranh sơn dầu

Sắc xuân

Sắc xuân

Tranh sơn dầu

115 x 90 cm | 45.3 x 35.4 inches

Vào hạ

Vào hạ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Đôi bạn

Đôi bạn

Tranh sơn dầu

105 x 135 cm | 41.3 x 53.1 inches

Chiều muộn ở Hội An

Chiều muộn ở Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Mùa hè đã qua

Mùa hè đã qua

Tranh sơn dầu

136 x 105 cm | 53.5 x 41.3 inches

Sáng trăng II

Sáng trăng II

Tranh sơn dầu

100 x 200 cm | 39.4 x 78.7 inches

Tiếng hè

Tiếng hè

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chuyện tình

Chuyện tình

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Cô gái và con mèo

Cô gái và con mèo

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Mẹ và con IV

Mẹ và con IV

Tranh sơn dầu

115 x 100 cm | 45.3 x 39.4 inches

Mẹ và con III

Mẹ và con III

Tranh sơn dầu

115 x 100 cm | 45.3 x 39.4 inches

Nghệ sĩ  (Đã bán)

Nghệ sĩ (Đã bán)

Tranh sơn dầu

80 x 100 cm | 31.5 x 39.4 inches