Tranh sơn dầu

Khỏa thân II

Khỏa thân II

Tranh sơn dầu

100 x 80 cm | 39.4 x 31.5 inches

Phong cảnh Cát Bà

Phong cảnh Cát Bà

Tranh sơn dầu

80 x 110 cm | 31.5 x 43.3 inches

Mùa hoa

Mùa hoa

Tranh sơn dầu

90 x 80 cm | 35.4 x 31.5 inches

Tĩnh vật

Tĩnh vật

Tranh sơn dầu

80 x 90 cm | 31.5 x 35.4 inches

Ngày xanh II

Ngày xanh II

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Hội An ngày lễ

Hội An ngày lễ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Phố

Phố "Phùng Hưng"

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Chiều Hội An

Chiều Hội An

Tranh sơn dầu

100 x 150 cm | 39.4 x 59.1 inches

Xe đạp đỏ

Xe đạp đỏ

Tranh sơn dầu

100 x 100 cm | 39.4 x 39.4 inches

Tĩnh vật bát và đũa III

Tĩnh vật bát và đũa III

Tranh sơn dầu

100 x 120 cm | 39.4 x 47.2 inches

Gánh hàng hoa

Gánh hàng hoa

Tranh sơn dầu

95 x 110 cm | 37.4 x 43.3 inches